Block 1

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

I detta block får eleven lära sig hur hen på ett säkert sätt hanterar fordonet, hur det fungerar och hur hen på ett enkelt sätt kan välja en växel som är lämplig för det ändamål hen önskar. Eleven kommer få träna på att reglera hastigheten med kopplingspedalen, både med och utan gas. Detta är vad som kallas krypkörning och är en lämplig metod när eleven vill köra i mycket låga hastigheter.

Eleven kommer även att få lära sig att öka och sänka hastigheten samt få lära sig hur hen byter växel utan att blicken lämnar vägbanan eller kursen avviker. Eleven kommer att få lära sig hur hen anpassar växeln efter ändamålet. Ändamålet kommer att vara när eleven vill öka hastigheten, sänka hastigheten, accelerera kraftigare samt behålla en hastighet en längre stund utan att behöva använda mer drivmedel än nödvändigt.

Eleven kommer även få lära sig om effektiv inbromsning och vilka bromssträckor som bilen har.