Definitioner, regler och trafikens rangordning

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Lagen som reglerar trafiken använder många olika termer och definitioner och därför är det oerhört viktigt att du som förare förstår vad det är du läser. Genom den samlade erfarenheten på Vector Traffic Academy har vi insett att många av de missförstånd och svårigheter som uppstår under utbildningen och i trafiken är på grund av just dessa termer och definitioner. I detta ämne kommer vi att gå igenom definitionerna så att det blir lättare för dig att förstå vilka regler som både för dig och för dina medtrafikanter.