Trafikens Grunder

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Varför lär vi oss köra bil?

Om du frågar någon varför de kör bil så är det vanligaste svaret att det handlar om att kunna ta sig till olika platser; att färdas från A till B. Initialt kan det låta helt logiskt, men det är mer komplext än så eftersom att vi alltid har möjligheten att gå, cykla eller använda oss av lokaltrafik för att ta oss fram. Bilen underlättar bara färden för oss själva genom att minska tidsåtgången att ta sig från A till B.

Skulle det däremot endast handla om tidsåtgången så skulle det vara rimligt att köra så fort det går utan att bry som något annat än topphastigheten. Sannolikheten för att råka ut för en olycka under färden ökar dock i takt med att hastigheten ökar (och inte bara lite) och därför vill vi som förare även säkerställa att färden är säker. Vi vill ju, trots allt komma fram på en kort tid samtidigt som färden är säker.

En stark motor kan innebära att fordonet går snabbare och en stor, tung bil med ordentliga säkerhetssystem är säkrare än en liten avskalad bil som saknar många av dessa system. En stor motor och en tung bil kräver däremot väldigt mycket energi för att ta sig fram, oftast i form av bränsle. Bränsle kostar pengar och producerar utsläpp och därför vill vi minimera kostnaden och utsläppen.

Vi är heller inte ensamma ute i trafiken; omkring oss finns flertalet medtrafikanter och personer som bor, arbetar eller på annat sätt uppehåller sig kring vägarna där vi kör. För att vi ska kunna ta oss fram så måste vi samarbeta i trafiken och för att undvika att vi blir störda i trafiken så måste vi tänka på alla runt omkring oss.

Hur uppnår vi då allt detta? Gå igenom kursinnehållet nedan så kommer du snabbt att greppa trafikens grunder.