Rang 1 – Nybörjare

Du har nyligen startat din väg för att bli en kompetent förare. Några övningar till och du på god väg till rang 2!