Genomfört åtta körlektioner

Wow, eleven har nu tagit sig igenom hela åtta körlektioner. Om allt gått bra så borde eleven snart vara redo att köra upp!