Genomfört fem körlektioner

Eleven har nu tagit sig igenom hela fem körlektioner. Bra jobbat!