Genomfört en körlektion

Eleven har genomfört sin första körlektion med trafiklärare, ute i verkligheten. Häftigt!