Genomfört tre körlektioner

Eleven har nu tagit sig igenom tre hela körlektioner. Snart är den halvvägs!